Top 10 Postav
Nr.
Name
Class
lvl (rr) [gr]
1.
BK
400 (14) [3]
2.
GM
400 (50) [2]
3.
GM
400 (31) [2]
4.
LE
348 (24) [2]
5.
BK
400 (6) [2]
6.
DL
251 (4) [2]
7.
BS
318 (1) [2]
8.
MG
234 (141) [1]
9.
GM
10 (141) [1]
10.
SM
10 (109) [1]
Top 5 Spolků
Nr.
Name
Mark
M
S
1.
57
0
3.
12
0
Castle Siege
Status: PROTECTED

Period: Register for Attack
5. 12. 2022 0:00:00 - 6. 12. 2022 0:00:00


Guild: REARISE


Leader: T3Rr0R
Money: 8918056810 Zen
Chaos Machine Taxe: 3%
Shop Taxe: 3%
Land of Trial Tax: 0 Zen
Start Attack: 12. 12. 2022 18:00:00

Přečtěte si pravidla serveru a potvrďte je!

Pravidla hry pro ReverseMu server

My, GM team v čele s GM Bossem THOR a dále RedDox a Yennefer, jsme se usnesli na znění těchto pravidel.

Hlava I. Základní pojmy

 § 1 Server 

(1) Hrajete zde dobrovolně a zadarmo.
(2) My se o server staráme taky dobrovolně a zadarmo.
(3) Registrace na server může být kdykoliv ukončena.
(4) Můžete své hraní kdykoliv ukončit.
(5) Server může svůj provoz také kdykoliv ukončit či změnit konfiguraci.
(6) Práva, závazky a povinnosti nemáte žádné - záruky taky ne.

 § 2 Game Master 

(1) Game Master (dále jen GM) se stará o dodržování zásad, které stanovují tato pravidla, dále o udržení zásad slušného chování. Pokud dojde k prohřešku, jsou GM oprávněni udělovat BANy.
(2) Každé GM je v Guildě s názvem ADMINS a má na rameni písmeno "A". Tyto znaky nelze falšovat. Zfalšování nebo napodobování je trestné.
(3) Žádné GM se vás neptá na registrační údaje, na heslo od accountu, ani na další soukromé údaje.
(4) GM s nikým neobchoduje, nekupuje a ani neprodává věci.
(5) GM nevylepšují věci ostatním hráčům, neportují hráče do lokací.
(6) GM lze kontaktovat přímo ve hře, a nebo na foru pomocí PM zprávy. Popište přesně váš problém, uveďte vaší kompletní identifikaci (account, jméno postavy) a pokud bude domluva delší, používejte citace, které zachovávají historii zpráv.
(7) GM pořádají eventy, které jsou plně v jejich kompetenci. Pokud GM usoudí, že event je větší, než je obvyklé, může o eventu informovat na foru přes Eventy a Soutěže. Ostatní eventy jsou dělány pouze pro online hráče. Nikdo si nemůže nárokovat právo na výhru. O výhře rozhoduje GM.
(8) GM Bossem je THOR, RedDox a Yennefer.Jim jediným náleží průzkum rozhodnutí. Pokud tedy nesouhlasíte s rozhodnutím GM, kontaktujte právě jeho.
(9) Je zakázáno napadat či jakkoliv nepodloženě špinit GM a ostatní členy ReverseMU teamu (admin, hunter, moderátor) veřejně na foru, stejně tak ve hře. Trestem za takovéto jednání a záměrné tvoření špatné reklamy ReverseMU serveru, je odpočinek od fora i od hry v rozmezí od 24hod po 9999hod.

Pokud nesouhlasíte s postupem ReverseMU teamu, konzultujte problém přímo s THOR RedDox nebo YENNEFER. 

(10) Co můžete vyřešit přes fórum, řešte přes fórum. Ve hře řešte jen neodkladné věci, které vyžadují online přítomnost vás i GM. Pokud vás GM vyzve, abyste problém napsali na fórum, uposlechněte.
(11) Ve hře nejste jediní a první, se kterými se GM v téže chvíli baví, proto počkejte, až bude mít na vás čas. To, že vám hned neodpovídá, neznamená, že vás přehlíží.
(12) Bránění GM v jejich práci je taky po zásluze odměněno, o výši BANu rozhodne GM.

Hlava II. Pravidla

 § 3 Základní pravidla serveru 

(1) Hráči jsou povinni pravidla znát a řídit se jimi, jejich neznalost neomlouvá.
(2) Základním pravidlem je slušnost. Chovejte se tak, jak si přejete, aby se ostatní chovali k vám. Pokud se budete chovat slušně a morálně, nehrozí vám trest. Vždy, pokud o něco žádáte, učiňte to slušně, ochota hráčů bude pak určitě vyšší.
(3) Nehráčské chování je takové chování, které ohrožuje ostatní hráče a je schopno jim uškodit, popřípadě je pohoršit. Nehráčské chování se zakazuje.
(4) Názvy herních postav, Guild a nick na forum nesmí propagovat fašismus, rasismus, terorismus, nesmí obsahovat urážlivá a sprostá slova. Také se nedoporučuje, aby postavy měly ve jménu znaky, které by mohly způsobit nepříjemnosti ve skriptech a v databázi ("=", "<", ">",# apod...), takové postavy si zakládáte na vlastní riziko.

Hlava III. Sankce

 § 4 Booting 

(1) Booting je zakázaný. Pokud vás GM chytne, jak expíte a nejste přítomni u PC. Každý člen Admin týmu má na tento případ speciální příkaz "AFK PENALIZACE"

Funkce
- Při použití příkazu afk penalizace je hráč ihned odportován do klece v lorencii na neznámou dobu

- Hráč tímto příkazem ziskává status PK (zabijáka) a zmízí mu všechny zeny z inventáře
- Hráč v kleci automaticky nemá žádnou pravomoc na port, partu, obchod, takebank, zkrátka nezmůže vůbec nic
(v levém vrchním chatu mu systém sám píše, že je v trestu a nemůže blabla..)
-Hráč se nedostane z klece, pokud ho neodportí někdo z A Teamu!

(2) Booting posuzují pouze GM. Alternativou je ještě kontaktovat nějaké GM, ať problém vyřeší. ( člen A týmu nemusí okamžitě přiběhnout)
(3) Povinností každého hráče je odpovědět na pozdrav GM, které provádí kontrolu. Pozdravem se rozumí slušné pozdravení – ahoj, čus, čau. Pozdrav typu cf, cs není pozdrav a nebude tolerováno (může se stát, že budete portnuti do města, nebo disconnect). Pohyb a změna kouzel neznamená, že jste přítomni. Pozdrav typu NO KS, KS, KSA a nebo jiná nemístná hláška jako Vypal, odpal… bude trestána BANem na 24 hodin.

 § 5 Nehráčské chování 

(1) Nadávání a urážky GM nebo ostatních hráčů se řeší dle závažnosti. Za takovéto jednání náleží BAN ve výší 6 hodin až 9999. Trestné jsou i zkratky typu kkt, dpc, …
(2) Okrádání hráčů pomocí kouzel a skillů je zakázáno. Navádění hráčů, aby při trade kliknuli na kouzla nebo skilly, se trestá nekompromisně BANem na 9999 a to i pouhý pokus, kde hráč napíše např. „Ukážu ti fintu, jak si vylepšit set nebo zbraň pomocí kouzel.“ Uděláte screen, pošlete ho přes PM některému z GM, nebo dáte do příslušné sekce a hráč, který vás bude navádět, bude po zásluze odměněn 500 hodinami až 9999.
(3) Okradení se neřeší, pokud: Převádění itemů z jednoho accountu na druhý přes nějakého hráče, při větších obchodech, ke kterým nepřizvete GM. Pokud vám někdo vykrade account, musí znát vaše heslo. Zapřemýšlejte, jestli nemáte heslo moc primitivní a nebo jestli jste ho někomu nedali. Také jestli nemáte v počítači program, který posílá vaše hesla cizím lidem.
(4) Zabíjení u bosů je dovoleno.
(5) Post slouží k obchodování!!! Neřešte osobní věci přes post. Spam postu bude řešit GM dle závažnosti od 1 hodiny až po 100 hodin. Nadávky na Goblina v postu se částečně tolerují, avšak neznamená to, že budete nadávat soustavně. I zde platí zásada přiměřenosti. Přes post je také zakázáno urážet hráče (viz. (1) ).
(6) Pokud vás někdo obtěžuje, jemně mu řekněte, aby toho nechal. Zabití dané osoby obvykle není řešením (osoba se nejspíš pokusí o pomstu, popř. začnou padat nehezké slova). Pokud jakékoli pokusy o uklidnění selžou, nebo pokud vás uráží, kontaktujte GM, které se nachází ve hře nebo nahlašte hráče na forum do příslušné sekce a připravte si screen s celým chatem. Mějte na paměti, že problémy staré několik týdnů se řešit rozhodně nebudou.
(7) Narušování eventů se trestá dle uvážení GM 1 hodinou až 24 hodinami.

(8) Je přísně zakázáno narušovat CW event zabíjením Elfů na podstavci. Za toto porušení pravidel hrozí ban na 24h+strhnutí creditů.

 

(9) Tyto pravidla platí taktéž na našem fóru a v naší facebook skupině ReverseMU.

 

 § 6 Jednání proti serveru 

(1) Trestem za zneužívání podpůrných programů např. Speed hacku, Solid, MuAutoClicker, CheatEngine ve hře ve svůj prospěch nebo ve prospěch své guildy/aliance je BAN na 9999.
(2) Trestem za zneužití BUGu ve hře ve svůj prospěch a nebo prospěch guildy/aliance, nebo následného nenahlášení zjištěného BUGu ve hře je BAN na 9999.
(3) Propagace cizích serverů je zakázána pod hrozbou BANu na 300 hodin až 9999.
(4) Odkazy na stránky s keyloggery nebo jinými viry se trestají BANem na 9999.
(5) Vydávání se za GM je zakázáno. Takový hráč dostane BAN na 9999.
(6) Kdo bude vyhrožovat jinému tím, že mu GM udělí BAN, sám se vystavuje hrozbě BANu na 24 hodin až 9999.
(7) V mimořádných případech při opětovném hrubém porušení pravidel a nebo např. při propagaci rasismu, fašismu, nevhodného obsahu nebo odkazy zveřejněné na foru, se uděluje ID BAN, při zvláště hrubém porušení pak IP BAN.
(8) Prodávání, nakupování, nabízení accountu nebo předmětů za reálné peníze se trestá zablokováním tohoto accountu na 9999 (tím je myšleno i jakákoliv výměna accountu za jiný account na našem a jiných herních serverech, nebo např. směna za credit, směna za cokoliv).
(9) Nepodložené špinění serveru, hoaxy či záměrné tvoření špatné reklamy serveru, se trestá BANem 24 hod až 9999.


 § 7 Nepřítomnost a neoprávněné napomáhání 

(1) AFK (away from keyboard = nepřítomnost u PC) je povolené ve městech, na místech podobná městu a kdekoliv jinde, pokud nedochází k jakémukoliv útočení na monstra, a to platí i pro pomocníky a mazlíčky.
(2) Expení hráčů, kteří jsou AFK a přitom v partě + v safe zóně (např. Kanturu3), je přísně zakázáno. GM posoudí výši trestu od napomenutí po uložení BANu. Pokud dojde k opětovnému chycení, hrozí BAN na týden až 9999.
(3) Expení dvou spuštěných postav na dvou accountech jednou osobou je zakázáno. Každý může být ve hře v jednu chvíli jen za jednu postavu. Toto pravidlo se nevztahuje pouze na vzájemné expení, ale také na expení dvou postav na jiných místech. Porušení se trestá BANem na 100 hodin až 9999 na oba accounty.

 § 8 Prohřešky proti jiným hráčům 

(1) Toto je PvP server.
(2) Bezdůvodné zabíjení je dovolené, ale má to svoje hranice (když někdo bude nahánět někoho celý den po všech mapách, může se to brát jako narušování herního komfortu a hrozí BAN ve výši 24 hodin.
(3) Neznevažujte a neposmívejte se vašemu protihráči, kterého jste právě porazili. A už vůbec ho neznevažujte v očích ostatních. V takovém případě vám hrozí několikahodinová přestávka.
(4) Nárok na drop Kunduna má ten hráč, který dá poslední ránu. Je zakázáno zabíjet hráče poté, co padne na zem drop a bránit tak hráči v získání dropu. Hrozí ban na 24 hodin.
(5) Ustanovení o Kundunovi platí  i na ostatní Bossy.

Hlava IV. Doporučující a závěrečná ustanovení

 § 9 Doporučující ustanovení 

(1) Caps Lock není žádný spínač frajerství, TAKŽE HO NEMUSÍTE POUŽÍVAT, ABYSTE SE STALI NEJVĚTŠÍMI MACHRY NA SERVERU.
(2) Dozvěděli jste se, že někdo plánuje spáchat nějakou hloupost? Kontaktujte někoho z GM teamu. Samozřejmě se to týká jen případů, kdy to je pravděpodobně myšleno vážně. Výroky typu „OMG, hacknu tendle server“ nezní moc pravděpodobně.
(3) Pokud jste někým bezdůvodně zabiti, nenadávejte mu, ani ho nijak neurážejte. Zvítězíte, aniž byste se s vrahem museli dlouze dohadovat. Pokud by se jednalo o opakovaný kill, zavolejte GM a nebo pořiďte screeny.
(4) Duel není nepřátelský souboj, ve kterém jde o všechno. Prohra není důvodem k nenávisti v hlavní roli s vaším soupeřem.
(5) Nebojujte uprostřed frekventovaných oblastí. To se týká hlavně těsné blízkosti východů z měst a expících míst.
(6) Nejjednodušším řešením KS je dohoda, na základě níž si všichni přítomní rozdělí území k expení nebo vytvoří partu, aby nedocházelo ke konfliktům.
(7) Pokud nechcete, aby vám člověk ksoval, požádejte ho o to slušně. Výrazy typu NO KS, KS, KSA PLS můžou vést k tomu, že budete killnuti.
(8) Lze dát na váš account BAN na vaši žádost. Nečekejte ale, že dostanete BAN, za 1 hodinu se vám to rozleží v hlavě a budete ho chtít zrušit. BAN bude aktivní minimálně 14 dní od vašeho oznámení GM.

 § 10 Závěrečná ustanovení 

(1) GM si vyhrazují právo na změnu pravidel.
(2) Pokud dojde k činu, který není upraven těmito pravidly, bude se posuzovat dle závažnosti a bude na GM, jak vysoký trest zvolí.
(3) Tyto pravidla nabývají účinnosti následujícím dnem po dnu zveřejnění.

 Několik pravidel, jak poznáte pravého Game Mastera(GM) 

#Kdo nesplňuje následující znaky, nebo se nechová podle následujících pravidel, ten se pouze snaží vydávat se za GM a pak je dobré jeho projevy vyfotit a nahlásit.

1) Každé GM je v Guildě s názvem ADMINS a má na rameni písmeno "A". Tyto znaky nelze zfalšovat.
2) Žádné GM se vás neptá na heslo k accountu!
3) Žádné GM se vás neptá na registrační e-mail
4) GM neobchodují, nekupují a neprodávají
5) GM neslibují, že když jim dáte věc, že vám ji vytuní, nebo zexcelují

Nadávejte věci postavám, které se vydávají za GM, ani jim nesdělujte citlivé informace o svém accountu. Na heslo se vás GM ani admin nikdy ptát nebude. Pokud se na něj nekdo zeptá, jedná se o podvodníka.

 Pokud Adminum (THOR, RedDox, Yennefer), nebo GMkům chcete poslat soukromou zprávu, tzv. PM, pak dodržujte tato pravidla 

1) Pište kompletní identifikaci (account, jméno postavy)
2) Popište přesně váš problém bez zbytečných keců a smajlíků
3) Budete-li vyzváni k doplnění informace, nebo budete-li odpovídat na Adminovu odpověď, pak striktně používejte CITACE (Quote), které zachovává historii zprávy.

Např. Pokud mi někdo napíše žádost o delete postavy a já mu odpovím, aby mi napsal e-mail, tak pokud přijde jako odpověď pouze samotný e-mail, nejsem ochoten v té hromadě PM, které denně mám, hledat k jakému accountu patří.

Zprávy, které nebudou respektovat tato pravidla, nebudou vyřizovány.